آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا و ویران شدن صدها خانه