اهدای خون عباس جدیدی جهت کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه