اهدای گلدان به بازیکنان پرسپولیس به دلیل برد در دربی !