اولین تصاویر از سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در فارس