تصاویر دلخراش انفجار بمب در یک خودرو ون در سوریه (18+)