تصویری از آتش‌سوزی امروز در خیابان هاشمی نژاد مشهد