تصویری از خبرنگاران و عکاسان اعزامی به منطقه زلزله زده سر پل ذهاب