تصویری از هم‌نشینی احمدی‌نژاد و معاونش در مجمع تشخیص مصلحت