تصویری متفاوت از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در کنار آیت‌الله مهدوی‌کنی