تصویر دیده نشده از شهید مدافع حرم در پیاده روی اربعین