توزیع مرحله دوم اقلام امدادی در بین زلزله زدگان سرپل ذهاب