تک تیراندازهای مسیحی آشوری، بلای جان داعش در «رقه»