جلسه میدانی سردار فضلی و دکتر محسن رضایی در روستای قره بلاغ سرپل ذهاب