جمع آوری کمک های مردمی اهالی نیاوران تهران به زلزله زدگان کرمانشاه