حال و روز بازیکنان آمریکا پس از ناکامی در صعود به جام جهانی