حرم حضرت سیدالشهداء در عزای امام حسن مجتبی علیه السلام