حضور رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در کنار رئیس سابق موساد