حضور نوه امام خمینی(ره) و مراجع تقلید در مراسم ترحیم خواهر آیت الله سبحانی