داعش با استفاده از تصویر هولناک «مسی» جام جهانی روسیه را تهدید کرد!