دیدار دبیرکل صلیب سرخ و هلال احمر اروپا با جهانگیری