دیدار روحانی با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی