دیوارنگاره ای به مناسبت اربعین با تصویری از شهید حججی