سوژه ای که توجه معاون موگرینی و عراقچی را جلب کرد!