صادق زیباکلام در فرودگاه کرمانشاه برای بازدید و کمک به زلزله زدگان