طرح/ رهبرانقلاب: از همه درخواست میکنم که به یاری زلزله‌زدگان بشتابند