عکسی دلخراش از مجروحیت کودک یمنی در حمله مزدوران سعودی