عکس/ اقدام جالب تهرانی‌ها برای همراهان مصدومان زلزله