عکس/ اهدای اثر استاد فرشچیان به موزه آستان قدس رضوی