عکس/ اهدای صنایع دستی ایران به رئیس و دبیر کل فیفا