عکس/ اوضاع امداد رسانی در بیمارستان شهدای سرپل ذهاب