عکس/ اینستاگرام رئیس جمهور از سفر ایشان به کرمانشاه خبر داد