عکس/ بی قراری های خانواده اهورا کوچولو در آرامگاه ابدی اش