عکس/ تخریب بیمارستان شهر سر پل‌ ذهاب بر اثر زلزله!