عکس/ تخریب کاروانسرای تاریخی قصر شیرین بر اثر زلزله