عکس/ ترافیک در پاوه بر اثر وقوع زلزله و خروج مردم از منازل