عکس/ ترکهای بزرگ در ساختمان بانک سپه گیلانغرب در اثر زلزله اخیر