عکس/ تصادف وحشتناک کمپرسی با چندین خودرو در بزرگراه آزادگان