عکس/ توزیع ۴۰ تن هدایای مردمی در روستاهای محروم کشور