عکس/ جان دادن دختربچه فلسطینی زیر چرخ‌های خودروی یک شهرک نشین صهیونیست