عکس/ جشن و پایکوبی فلسطینی ها پس از توافق آشتی ملی