عکس/ حضور وزیر بهداشت در بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه