عکس/ حمله والدین دانش آموزان دختر به سرایدار شیطان صفت مدرسه ای در ارومیه