عکس/ دیدار چهره‌ به‌ چهره فرماندهان ارتش و سپاه با مردم