عکس/ راهپیمایی مردم کردستان در محکوم کردن اغتشاشات اخیر