عکس/ رقابت بانوان هندبالیست اصفهان و شهرداری شاهین شهر