عکس/ رهاسازی فاجعه بار زباله‌های عفونی در طبیعت یاسوج!