عکس روز مجله اکونومیست مهربانی خواهرانه در ویرانه های سرپل ذهاب