عکس/ روستای قره بلاغ اعظم در چهارمین روز پس از زلزله