عکس/ سلفی پلیس با فردی که قصد خودکشی از روی پل را داشت!