عکس/ عزاداری خادمان حرم حضرت عباس(ع) در روز 28 صفر